Most beautiful rose on land...


The little girl in me still wants to be a Disney princess.


i
c
u
K
R
These are the plushies from Tom’s World, Quantum and Worlds of Fun! Kimble got them for me! Kokolektahin ko sila hangga’t wala ng space sa kama ko! :)) Katabi ko sila matulog.
Unang bigay niya ‘yung Winnie the Pooh. Si Pooh na kino-cosplay si Piglet!
Favorite ko ‘yung Simsimi! May kapartner na ‘yung una, dahil nakakuha ulit siya ng isang Simsimi nung isang araw! :)
Si Angry bird na dinaya. Hahaha!

These are the plushies from Tom’s World, Quantum and Worlds of Fun! Kimble got them for me! Kokolektahin ko sila hangga’t wala ng space sa kama ko! :)) Katabi ko sila matulog.

  • Unang bigay niya ‘yung Winnie the Pooh. Si Pooh na kino-cosplay si Piglet!
  • Favorite ko ‘yung Simsimi! May kapartner na ‘yung una, dahil nakakuha ulit siya ng isang Simsimi nung isang araw! :)
  • Si Angry bird na dinaya. Hahaha!
2 years ago | J | 63 notes