Most beautiful rose on land...


The little girl in me still wants to be a Disney princess.


i
c
u
K
R
1 week ago | J | 426,596 notes
Tagged as: #love #reblogs 
1 week ago | J | 159,785 notes
Tagged as: #reblogs 

Kaming mga babae, gigising sa umaga at maiisip na, “Panibagong araw ito, para makita siya at sana’y mapansin niya ko.” Magpapa-bango ‘yan, isusuot ang kanyang paboritong damit, konting lagay pa ng pulbos sa mukha at konting pampapula sa labi. Gusto nilang maging maganda sa tingin ng lalaking nagugustuhan niya. Pero anong pinakamasaklap sa lahat? Ni hindi man lang siya makuhang pansinin o matingnan ng lalaking ito. 

1 week ago | J | 55 notes
Tagged as: #diary 
Imagine your girlfriend taking photographs of you, not selfies, not “outfit of the day”, no Instagram bullshit. Actual photos. When you wake up, when you look at her, when you’re making love, when you’re cooking, when you’re taking a shower. Imagine if your girlfriend did that. This is a person who loves creating a visual documentation of the person she loves. You would cry at every picture she took because you know it’ll be purer than any other visual representation of yourself.
- Shandopaul Sewell. 
2 weeks ago | J | 117,597 notes
Tagged as: #reblogs #so me 

Please, no matter how clingy and possessive your girl is, do treasure her. Do try to understand where she is coming from. Don’t do things which you know would make her feel jealous. Don’t get annoyed just because she floods you with text messages when she didn’t receive a reply after 3 minutes. Don’t get mad when she calls you a hundred times per day. Don’t cheat on her just to show her that you’re still the boss or just because you want to rebel against her demands. Don’t leave her just because she loves you too much and is so scared she’d lose you to another girl. Instead, take care of her. Because one day, she might get tired of chasing after you; of loving you too much. She might leave. And man, believe me, you will miss her. You’d wish time and time again that her name would pop on your phone. And even if it does for a thousand times, you would gladly reply to each one because it sucked not to receive a single text from her. You’d regret all those times you got mad at her for getting jealous of that one girl in class, and would gladly have her acting all jealous and bitchy than not hear anything from her at all. You would willingly go back to that time when you got so annoyed because she won’t stop telling you ‘i love you’ if you won’t answer with an ‘i love you too,’ since it’s better than knowing that she doesn’t love you anymore.

One day, you would realize that it is so much better to have her love you so, so much, than not have her in your life at all.

- Here’s to those who have clingy partners (m.b)
2 weeks ago | J | 675 notes
Tagged as: #reblogs 
3 weeks ago | J | 130 notes
Tagged as: #pictures 
1 month ago | J | 36 notes
Tagged as: #pictures 

Masakit maramdaman ang pagsisi. Kasama riyan ang panghihinayang. Mga bagay o pangyayaring hindi na kailanman maibabalik pa. 

Pero alam niyo ba kung ano ang mas natutunan ko ngayon sa buhay? Ang huwag magsisi. Bakit kamo? Dahil minsan ‘tong napasaakin. Dahil nangyari ito sa’kin kahit panandalian lamang… Ayaw kong magsisi dahil minsan akong napasaya nito.

1 month ago | J | 22 notes
Tagged as: #diary