Most beautiful rose on land...


The little girl in me still wants to be a Disney princess.


i
c
u
K
R
1 week ago | J | 92 notes
Tagged as: #pictures 
2 weeks ago | J | 34 notes
Tagged as: #pictures 

Masakit maramdaman ang pagsisi. Kasama riyan ang panghihinayang. Mga bagay o pangyayaring hindi na kailanman maibabalik pa. 

Pero alam niyo ba kung ano ang mas natutunan ko ngayon sa buhay? Ang huwag magsisi. Bakit kamo? Dahil minsan ‘tong napasaakin. Dahil nangyari ito sa’kin kahit panandalian lamang… Ayaw kong magsisi dahil minsan akong napasaya nito.

3 weeks ago | J | 20 notes
Tagged as: #diary 

0446. If I write about you, you should know this is legit.

3 weeks ago | J | 21 notes
Tagged as: #kat's speaks 
Acquaintance party with this guy.

Acquaintance party with this guy.

1 month ago | J | 34 notes
Tagged as: #jio 

You were my cup of tea. I drink coffee now.

1 month ago | J | 42 notes
I’ve been stressed, depressed and tired lately. Problems kept on coming on my way. Well, giving up isn’t my thing and being strong is my only choice. I’m kinda proud with this though. Epektib ang pag-ngiti!

I’ve been stressed, depressed and tired lately. Problems kept on coming on my way. Well, giving up isn’t my thing and being strong is my only choice. I’m kinda proud with this though. Epektib ang pag-ngiti!

1 month ago | J | 35 notes
Tagged as: #pictures 
Sunday get-up

Sunday get-up

1 month ago | J | 85 notes
Tagged as: #pictures